Polityka prywatności oraz plików cookies strony www.britcarbrands.pl

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Brit Car Brands Rafał Grabowski z siedzibą w Warszawie 02-272, ul. Malownicza 18A, NIP: 9522154712, REGON: 366083152. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystałeś/aś z formularza na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli skorzystałeś/aś z formularza kontaktowego.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@britcarbrands.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3. Pliki cookies

 1. Witryna www.britcarbrands.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz naszej firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  -pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  -„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  -„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  -„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep.britcarbrands.pl

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym www.sklep.britcarbrands.pl (dalej jako "Sklep Internetowy").

 

§.1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Brit Car Brands Rafał Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Brit Car Brands, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem: ul. Malownicza 18A, 02-272 Warszawa, NIP: 9522154712, REGON: 366083152. ”). Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.

 

§.2 Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe  Brit Car Brands otrzymuje od użytkowników w związku z działaniami lub z transakcjami dokonywanymi przez użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez Brit Car Brands lub na platformach partnerskich.

 

§.3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Brit Car Brands  przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w sklepie www.sklep.britcarbrands.pl lub do obsługi złożonych przez użytkowników ofert zakupu na zarządzanych przez Brit Car Brands  platformach handlowych lub platformach partnerskich, w tym do:

 1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platform zarządzanych przez Brit Car Brands , w tym dokonywania transakcji i płatności za towary i usługi na platformach Brit Car Brands ;
 2. zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 3. automatycznego przetwarzania danych w celu realizacji usług i zamówień a także w celu przygotowywania dla użytkowników dedykowanych ofert lub promocji w tym również korzystania z bezpłatnego transportu zamówień na preferencyjnych warunkach, automatyczne przetwarzanie danych nie niesie ze sobą dla użytkowników żadnych skutków prawnych ani innego znaczącego wpływu;
 4. realizacji wszystkich etapów składanych przez użytkowników ofert zakupu na produkty i usługi oferowane przez Brit Car Brands ;
 5. rozpatrywania składanych przez użytkowników reklamacji oraz zwrotu środków w przypadku odstąpienia od umowy;
 6. w przypadku wyrażenia przez użytkowników zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych, przesyłania użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących;
 7. obsługi zgłoszeń użytkowników (np. telefonicznych, mailowych, przez formularze kontaktowe);
 8. kontaktowania się z użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizowaniem zamówień.
 9. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.

Brit Car Brands  przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Brit Car Brands , którym jest:

 1. monitorowanie działań użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zarządzanie aktywnością użytkowników, dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez użytkowników treściami, przeprowadzenia badań i analiz Brit Car Brands  między innymi pod kątem funkcjonalności zarządzanych platformy handlowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników;
 2. prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów Brit Car Brands
 3. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 4. obsługa wniosków przekazywanych przez przekazywanych użytkowników
 5. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy mogą wziąć udział;
 6. prowadzenie analiz statystycznych;
 7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
 8. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w panelu użytkownika lub poprzez zgłoszenie takiego wniosku do Biura Obsługi Klienta.

§.4 Dane osobowe niezbędne do korzystania z platform handlowych Brit Car Brands

W celu sprawnego i zgodnego z prawem korzystania z platform handlowych zarządzanych przez Brit Car Brands  niezbędne jest podanie przez użytkownika następujących danych osobowych, aby móc zarejestrować użytkownika lub wykonać umowę zawartą z użytkownikiem na zakup usług lub realizacji złożonej przez użytkownika oferty zakupu:

 1. adres e-mail, hasło, imię nazwisko, adres, numer telefonu,
 2. nazwa firmy i jej NIP (dodatkowo w przypadku firm)

W celu potwierdzenia wyrażenia przez użytkownika zgód, których wymaga prawo chroniące dane osobowe, podczas procesu rejestracji zapisywany jest również adres IP, z którego w formie elektronicznej wyrażane są zgody na przetwarzanie danych.

Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie poda niezbędnych danych osobowych, Brit Car Brands  nie będzie mógł zarejestrować użytkownika, a w konsekwencji użytkownik nie będzie mógł korzystać z platform handlowych zarządzanych przez Brit Car Brands .

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od użytkownika podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Podając dane użytkownik oświadcza, że są to jego dane osobowe. Wszystkie dane użytkownik podaje dobrowolnie i świadomie. Użytkownik ma prawo do ich aktualizacji oraz usuwania.

 

§.5 Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzanych danych?

Brit Car Brands  gwarantuje ochronę wszystkich praw użytkowników wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Brit Car Brands  gwarantuje równocześnie, że przetwarzanie danych użytkowników będzie odbywało się w zgodzie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a zakres zbieranych danych jest adekwatnych do realizacji celów, do których są zbierane.

Użytkownik swoje dane może aktualizować w profilu konta użytkownika lub poprzez kontakt mailowy z Biurem Brit Car Brands  pod adresem biuro@britcarbrands.pl.

Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. W takim przypadku dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji zadań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego i ochrony konsumentów w tym w szczególności obsługi procesów reklamacji.

 

§.6 Prawo wniesienie sprzeciwu przez użytkownika

Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się użytkownik;
 2. dane osobowe użytkownika przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

§.7 Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Brit Car Brands  udostępnia podmiotom wspierającym Brit Car Brands  w świadczeniu realizacji zamówień i usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, logistyczne, transportowe, informatyczne, księgowe, konsultingowe, audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję Brit Car Brands , współpracują w ramach kampanii marketingowych. Wszystkie współpracujące z Brit Car Brands  podmioty maja obowiązek zapewnić ochronę danych użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług lub obsługi ofert zakupu złożonych przez użytkowników na platformach handlowych zarządzanych przez Brit Car Brands.

 

§.8 Czas przechowywania danych osobowych

Brit Car Brands  przechowujemy dane osobowe przez czas istnienia konta użytkownika na platformie handlowej zarządzanej przez Brit Car Brands  oraz czas realizacji zamówienia, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, ochrony konsumentów
 3. statystycznych i archiwizacyjnych,
 4. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub od dokonania ostatnich działań na koncie użytkownika

Przechowujemy dane osobowe użytkowników dla celów marketingowych lub dla celów profilowania do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Brit Car Brands  będzie przechowywać dane przez okres, w którym Brit Car Brands  zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§.9 Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w szczególnych przypadkach np. do Google LLC i w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

§.10 Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności

Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby oraz podmioty współpracujące, które przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.